Upravljanje

Pregled

 

Policy Manager 10 - prebaci IT bezbednost na autopilota

F-Secure Policy Manager je bio prvi alat za centralizovano upravljenje bezbednosnom politikom u industriji. Više od 20 godina iskustva su nam pomogli da napravimo najnoviju verziju, Policy Manager 10, najbolju do sad.


Pogledajte Policy Manager 10 video:

 

Automatsko upravljanje klijentima

Automatsko uvoženje novih klijenata i uklanjanje diskonektovanih.

Integracija sa Active Directory

Replicira vašu Active Directory strukturu.

Multi-admin podrška

Podržava višestruke administratore, svaki sa svojim korisničkim pravima.


Vodeći princip za dizajn Policy Manager 10 je automatizacija: Uobičajeni dnevni poslovi se odrađuju automatski, smanjujući potrebu za ručnim radom. Na primer, novi klijent je dodat, a neaktivni su uklonjeni automatski. Ovo omogućava administratorima da se usredsrede na najbitnija bezbednosna pitanja.

Besplatna proba

Testirajte naš proizvod 30 dana, besplatno.

Besplatni test

Kontaktirajte prodaju

Tražite da kupite ili da obnovite licencu? Izaberite ovde vama najbližeg partnera.

Pronađite partnera

Ažuriranje softvera

Uvek koristite najnoviju verziju da bi ste bili potpuno zaštićeni.

Preuzmi

 

Srodni proizvodi

Client Security
Business Suite

Rešenje

 

Efikasno centralizovano upravljanje

Policy Manager je sveobuhvatan i jednostavan alat za korišćenje i upravljanje bezbednošću. IT administratori mogu da upravljaju i da dodaju nove radne stanice, servere ili udaljene kancelarije korišćenjem jedne centralne konzole.

 • Lako se instalira, ažurira, nadograđuje i konfiguriše bezbednosni softver
 • Obimno izveštavanje za praćenje bezbednosnog statusa mreže
 • Nije potreban dodatni hardver ili softver, ili posećivanje udaljenih kancelarija

 

Policy Manager omogućava lak i prilagodljiv način instalacija bezbednosnih aplikacija, definisanje i distribucija bezbednosne politike, i prati bezbednost u vašoj organizaciji. Može se koristiti za upravljanje svim F-Secure proizvodima (klijent i server zaštita, e-mail i web filtriranje).

Prednosti

 

Karakteristike i prednosti

Poseduje najjednostavniji sistem upravljanja bezbednošću dostupan na tržištu, instalira se i pokreće u nekoliko minuta. Nema potrebe da se fizički posećuje udaljena kancelarija i nikakav dodatni hardver ili softver. Bezbednosne politike mogu se menjati i distribuirati na celu organizaciju u nekoliko minuta. Vreme reakcije na nove bezbednosne pretnje je kratko i incidenti se mogu izbeći.

 • Sprovodi korporativnu politiku bezbednosti i obezbeđuje da krajnji korisnici ne mogu da zaobiđu zaštitu
 • Generiše sveobuhvatne, web bazirane izveštaje za praćenje stanja u celoj mreži
 • Centralizovano upravljanje instalacijama, ažuriranjima, nadogradnji i upravljanjem
 • Skalabilno upravljanje od malih do velikih preduzeća
 • Brzo upravljanje bezbednosnom politikom na nivou cele organizacije
 • Jedan menadžment za više vrsta odbrana. Upravljanje antivirus, antispzware, antirootkit, behavior-monitoring, desktop firewall, sprečavanje upada i kontrola aplikacija na radnim stanicama i laptop računarima. Upravljanje antispam, antivirus i filtriranje sadršaja za servere i gateway-e
 • Daljinsko upravljanje lokalnim karantinom omogućava oslobađanje ili brisanje sumnjivih stavki nađenih u karantinu na radnim stanicama
 • Podrška za F-Secure DeepGuard i F-Secure BlackLight
 • Obimno grafičko izveštavanje o bezbednosnim upozorenjima i bezbednosni status mreže
 • Lako dodavanje klijenata - nema potrebe da ručno uvozite pojedinačne računare
 • Efikasna tehnologija ažuriranja baze podataka

 

Tehničkne karakteristike


Podržani sistemi

Policy Manager Server i Policy Manager Web Reporting

Pogledajte stranu preuzimanja za više informacija


Policy Manager Console

Pogledajte stranu preuzimanja za više informacija


Policy Manager za Linux

Pogledajte stranu preuzimanja za više informacija


Podržani jezici

English, French, German, Japanese


Više informacija

Policy Manager


Podrška za proizvod

Pogledajte podršku za proizvod