F-Secure APP PERMISSIONS

 

 

AP swirl 422x348

"Zašto je za ovu aplikaciju potrebno toliko dozvola?"

 

Ako ste ikad postavili ovakvo pitanje, instalirajte F-Secure App Permissions. Aplikacija koja Vam nudi sve potrebne dozvole.

 

get it on google play 115x40

 

 

 

 

Jedna aplikacija, koja nudi sve dozvole

App Permissions je alat koji nudi potrebne dozvole za sve programe na Vašem Android uređaju. Tako lako možete proveriti za koje aplikacije Vam je potrebno puno para ili koje ometaju Vašu privatnost prilikom pristupanja ličnim podacima.

Takođe, možete tražiti aplikacije za koje su potrebne odrežene dozvole ili više dozvola ili koje koriste unapred postavljene filtere. Na primer, možete otkriti sve aplikacije koje su skupe ili sve one koje vam troše bateriju.

Uporedite popis dozvola za aplikaciju sa njenim glavnim osobinama kako bi mogle biti logično povezane. Upozorenje: možete otkriti puno o svojim aplikacijama - budite spremni!

SISTEMSKI ZAHTEVI

 

PODRŽANI OPERATIVNI SISTEMI

Pametni telefoni sa Androidom 2.3.3 ili novijim

PODRŽANI JEZICI

Engleski